להבות הבשן בריכה יישובית חדשה הוקמה על גבי מאגר השקיה חקלאי ישן