בריכה מתועשת חדשה הבנויה מפנל נירוסטה עטוף בפי וי סי
לפני ואחרי